Høsten 2012

22-09-2012
Vel i havn etter en riktig vellykket cruise til Tromsø går tankene våre mot vinter.